Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

img-220105090724.pdf OZV č.3/2021 obce Dzbel o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 img-220105092132.pdf Požární řád

Obecně závazná vyhláška obce Dzbel č. 2/2017, kterou stanoví část společného školského obvodu mateřské školy. Vyhláška č.1/0217pdf

1.1.2022

1.1.2022

18.7.2017

 

Obecně závazná vyhláška obce Dzbel č. 1/2017,kterou stanoví část společného školského obvodu základní školy.Vyhláška č 2/2017pdf  18. 7. 2017 
Obecně závazná vyhláška obce Dzbel č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů příloha[2].pdf 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.doc  příloha [1].pdf  1. 1.2020
Obecně závazná vyhláška č.1l2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dzbel,pdf 1. 4. 2015
   
Obecně závažná vyhláška č.1/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Dzbel č.2/2003 vyhláška.pdf 5. 9. 2014
Provozní řád veřejného dětského hřiště 21.10.2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů Příloha [3].pdf 1.1.2020
Požární řád.pdf 1.1.2002
2/2003 Užívání obecního znaku a praporu 1.1.2004

Zápisy za rok 2022 jsou k nahlédnutí na OÚ Dzbel.