Obec Dzbel okres Prostějov, kraj Olomoucký

Dotace 2017

POV 2017.png

Ol.kraj.png

Logo Dětský pohádkový les.png

Rok 2016

scan0002.jpg 

 

 

Naše obec  od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkov obdržela dotaci 249 000,-Kč. na akci "Oprava komunikace v obci Dzbel". Obec měla spoluúčast 250 568,-Kč.

 logo ol 2[3].doc

Dětský pohádkový les podpořil Olomoucký kraj částkou 20 000,- Kč. 

Logo OL..pdf

Naše obec pro jednotku SDH od Olomouckého  kraje obdržela 10 000,- Kč na vybavení jednotky - pořízení motorové pily. Spoluúčast obce je 10 390,- Kč.

logo ol 2[4].doc

Hasiči obdrželi 10 000,- Kč. z Olomouckého kraje na výročí 130 let SDH Dzbel. 

 logo ol.4.pdf

Rok 2015

OLOMOUCKÝ KRAJ PODPOŘIL SDH  DZBEL 5000.-Kč. NA VYBAVENÍ JEDNOTKY. 

 1 kus radiostanice značky Motorola a 7 ks reflexních pláštěnek do deště. Obec se podílela částkou 8 528 Kč.

 Olomoucký kraj podporuje JSHD.doc

Dětský pohádkový les v obci Dzbel finančně podpořil Olomoucký kraj částkou 25 000,- Kč

Rok 2014

Naše obec obdržela 300 000,- Kč. od Olomouckého kraje z POV  na realizaci chodníku v obci Dzbel.

Rok 2013

Dle smlouvy o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a věcného vybavení JSDH obcí na zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí dle § 27, odst.3, písm.b), zákona 133/1995 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSHD obcí Olomouckého kraje na rok 2013“, obdržela obec Dzbel neinvestiční příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 17.000,- Kč.
Příspěvek je určen na pořízení 3 ks zásahového ochranného obleku pro hasiče.
Obec Dzbel se podílí na nákupu výše uvedeného vybavení ze svého rozpočtu částkou dalších 19.482,- Kč.

Olomoucký kraj podporuje JSHD.doc

Rok 2012

Olomoucký kraj věnoval příspěvek JSDH 21 000,- Kč. na věcné vybavení - 2x vysílačky do aut a sadu hadic. Obec se podílela částkou 23 106,- Kč.

Od Ministerstva kultury obec obdržela dotaci 100 000,- Kč. na opravu kapličky sv. Anny, obec má spoluúčast 11 418,- Kč.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci  Dotace-na-vpp

 Jak podpořil Olomoucký kraj obec Dzbel -  POV-publicita

Olomoucký kraj podporu JSDH - daroval hasičům MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO HERON s příslušenstvím za 15 746,- Kč.

 

Obecní klásek obce Dzbel

Každá obec v Regionu Haná má svého obecního kláska.

Mas region Haná
KlásekObec Dzbel

SBĚR A LIKVIDACE ODPADU

Svoz popelnic každý lichý týden ve čtvrtek. Poplatek podle vyhlášky obce č. 3/2015 ve výši 450,- Kč za osobu se musí zaplatit do 30.6. příslušného roku.

Svoz nápojových kartonů v roce 2018

23.3.2018

29.6.2018

21.9.2018

14.12.2018

 Oranžové pytle na kartony je možné si vyzvednout na OÚ.

 

Volby 2018

 Volby do zastupitelstev

 Volby do senátu

Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?
a) Informace z Úřední desky
  
 291
b) Aktuality
  
 241
c) Kontakty na Obecní úřad
  
 346
d) Fotogalerie
  
 257
Obec Dzbel