Obec Dzbel okres Prostějov, kraj Olomoucký

Veřejná zakázka na rok 2017

Oprava OÚ - výměna, oken, dveří a vrat

 Smlouva o dílo 1.pdf

 Výměna potrubí v obci Dzbel

Smlouva na výměnu potrubí v obci Dzbel.pdf

 Oprava obecní silnice ve Dzbeli na Borové k táboru

 Smlouva o dílo[1].pdf

 

 

Veřejná zakázka na rok 2018

Projektové práce - Kanalizace  a ČOV v obci Dzbel

Smlouva.pdf 

Dodatek ke smlouvě.pdf

  Novostavba hasičské zbrojnice Dzbel 

Smlouva o dílo[2].pdf

 Rozpočet hasičská zbrojnice.pdf

 Vybudování nového chodníku v obci Dzbel k autobusové zastávce

Smlouva o dílo na chodník.pdf

Chodník 1 rozpočet.pdf

Chodník 2 rozpočet.pdf

Rozpočet autobusová zastávka.pdf

 

Veřejná zakázka na rok 2019

Výměna střechy na obecní budově

Smlouva[1].pdf

Rozpočet - Výměna střechy - vazníková (003).xls

 

Obecní klásek obce Dzbel

Každá obec v Regionu Haná má svého obecního kláska.

Mas region Haná
KlásekObec Dzbel

SBĚR A LIKVIDACE ODPADU

Svoz popelnic každý lichý týden ve čtvrtek. Poplatek podle vyhlášky obce č. 3/2015 ve výši 450,- Kč za osobu se musí zaplatit do 30.6. příslušného roku.

Svoz nápojových kartonů v roce 2019

 Oranžové pytle na kartony je možné si vyzvednout na OÚ.

29.3.2019

28.6.2019

27.9.2019

13.12.2019                        

Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?
a) Informace z Úřední desky
  
 726
b) Aktuality
  
 401
c) Kontakty na Obecní úřad
  
 675
d) Fotogalerie
  
 505
Obec Dzbel