Obec Dzbel okres Prostějov, kraj Olomoucký

Dotace 2017

POV 2017.png

Ol.kraj.png

Logo Dětský pohádkový les.png

Rok 2016

scan0002.jpg 

 

 

Naše obec  od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkov obdržela dotaci 249 000,-Kč. na akci "Oprava komunikace v obci Dzbel". Obec měla spoluúčast 250 568,-Kč.

 logo ol 2[3].doc

Dětský pohádkový les podpořil Olomoucký kraj částkou 20 000,- Kč. 

Logo OL..pdf

Naše obec pro jednotku SDH od Olomouckého  kraje obdržela 10 000,- Kč na vybavení jednotky - pořízení motorové pily. Spoluúčast obce je 10 390,- Kč.

logo ol 2[4].doc

Hasiči obdrželi 10 000,- Kč. z Olomouckého kraje na výročí 130 let SDH Dzbel. 

 logo ol.4.pdf

Rok 2015

OLOMOUCKÝ KRAJ PODPOŘIL SDH  DZBEL 5000.-Kč. NA VYBAVENÍ JEDNOTKY. 

 1 kus radiostanice značky Motorola a 7 ks reflexních pláštěnek do deště. Obec se podílela částkou 8 528 Kč.

 Olomoucký kraj podporuje JSHD.doc

Dětský pohádkový les v obci Dzbel finančně podpořil Olomoucký kraj částkou 25 000,- Kč

Rok 2014

Naše obec obdržela 300 000,- Kč. od Olomouckého kraje z POV  na realizaci chodníku v obci Dzbel.

Rok 2013

Dle smlouvy o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a věcného vybavení JSDH obcí na zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí dle § 27, odst.3, písm.b), zákona 133/1995 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSHD obcí Olomouckého kraje na rok 2013“, obdržela obec Dzbel neinvestiční příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 17.000,- Kč.
Příspěvek je určen na pořízení 3 ks zásahového ochranného obleku pro hasiče.
Obec Dzbel se podílí na nákupu výše uvedeného vybavení ze svého rozpočtu částkou dalších 19.482,- Kč.

Olomoucký kraj podporuje JSHD.doc

Rok 2012

Olomoucký kraj věnoval příspěvek JSDH 21 000,- Kč. na věcné vybavení - 2x vysílačky do aut a sadu hadic. Obec se podílela částkou 23 106,- Kč.

Od Ministerstva kultury obec obdržela dotaci 100 000,- Kč. na opravu kapličky sv. Anny, obec má spoluúčast 11 418,- Kč.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci  Dotace-na-vpp

 Jak podpořil Olomoucký kraj obec Dzbel -  POV-publicita

Olomoucký kraj podporu JSDH - daroval hasičům MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO HERON s příslušenstvím za 15 746,- Kč.

 

Obecní klásek obce Dzbel

Každá obec v Regionu Haná má svého obecního kláska.

Mas region Haná
KlásekObec Dzbel

SBĚR A LIKVIDACE ODPADU

Svoz popelnic každý lichý týden ve čtvrtek. Poplatek podle vyhlášky obce č. 3/2015 ve výši 450,- Kč za osobu se musí zaplatit do 30.6. příslušného roku.

Svoz nápojových kartonů v roce 2018

23.3.2018

29.6.2018

21.9.2018

14.12.2018

 Oranžové pytle na kartony je možné si vyzvednout na OÚ.

 

Volby 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?
a) Informace z Úřední desky
  
 269
b) Aktuality
  
 231
c) Kontakty na Obecní úřad
  
 327
d) Fotogalerie
  
 242
Obec Dzbel