Obec Dzbel okres Prostějov, kraj Olomoucký

Obec Dzbel je místo, kde žilo mnoho generací rodin, nádherná příroda a také jarní krása kvetoucích sasanek...

Slovo „dzbel“ znamenalo sedlo mezi lesnatými stráněmi nebo také strouhu. První písemná zmínka o Dzbeli je v Zemských deskách olomouckých a datuje se k roku 1351. Z okolních obcí to byla největší obec. Stará obecní pečeť měla ve znaku koně poskakujícího na rozkvetlé louce. 

Oficiální název: Obec Dzbel
Přidružené části: ne
Adresa: Dzbel 23,
798 53  Jesenec
Telefon: 582 396 917
Fax: 582 396 917
E-mail: dzbel@volny.cz
IČ: 47922575
Číslo účtu: 9584420287/0100
ID datové schránky v22bgdy

 

kaplička
  Kaplička sv. Marie se nachází uprostřed obce Dzbel 

Obec leží 4 km severozápadně od města Konice v okrese Prostějov. Nadmořská výška dosahuje 500m. Obec má svoji část, oddělenou od obce vlakovým zářezem, nazvanou "Borová". Obec celkem čítá do 130 domů a necelých 260 obyvatel.

 

 

 

INFORMACE PRO OBČANY

 Firma Moragro přijede dne 7. 12. 2016 do naší obce prodávat své produkty  HLÁŠENÍ pro obce-prodej.doc 

Firma ASPI pan Jiří Klimeš přijede ve středu 7.12.2016 do naší obce prodávat živé ryby Firma ASPI pan Jiří Klimeš .doc

Člověk v tísni- mobilní tým na Konicku File.pdf

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  351677854_2_Informace pro veřejnost.docx   351677854_4_Výzva občanům.doc        351677854_3_Prostějov 2016_02_01.xl                    

Ptačí chřipka -  420576636_1_Ptaci_chripka_informace_pro_verejnost[1].pdf

  Centrum-společných-služeb.docx
 

Vyhlášení voleb:

Výsledek voleb v obci Dzbel    výsledek voleb.pdf

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil prezident republiky volby do zastupitelstev krajů na pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf

 Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje.pdf

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje.pdf

 Stanovení minimálního počtu okrskových volebních komisí pro volby do Zasttupitelstva Olomouckého kraje.pdf

Bližší informace k volbám naleznete zde:

 http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-zastupitelstev-kraju.aspx  

Prodej lihovin na stáncích, tržištích, tržnicích ..(16.12.2015)

Upozorňujeme podnikatele prodávající lihoviny (včetně rozlévaných) na stáncích, tržištích a podobných místech mimo stálé provozovny, na veřejnosti přístupných akcích (vánoční trhy, poutě, jarmarky, taneční zábavy apod.), na stále trvající povinnost ohlášení takového prodeje orgánu správce daně (celní správa), v jehož územní působnosti bude prodej uskutečňován a to nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku. Povinnost je dána ustanovením § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.

 

 

Obecní klásek obce Dzbel

Každá obec v Regionu Haná má svého obecního kláska.

Mas region Haná
KlásekObec Dzbel

SBĚR A LIKVIDACE ODPADU

Svoz popelnic každý lichý týden ve čtvrtek. Poplatek podle vyhlášky obce č. 3/2015 ve výši 450,- Kč je splatný do 30.6. příslušného roku.

Svoz nápojových kartonů         v roce 2016               18.3.2016                       24.6.2016                       30.9.2016                       16.12.2016

Dotace

Dětský pohádkový les   

V letošním roce SDH Dzbel ve spolupráci s obcí pořádal 24. ročník  Pohádkového lesa v sobotu 4.června 2016 ve Dzbeli na Borové, kde nás navštívilo 825 dětí. OLomoucký kraj přispěl na tuto akci                 20 000,- Kč.

Logo 2016.doc

Dotace - Olomoucký kraj podpořil z programu POV obec Dzbel na místní komunikaci částkou 249 000,- Kč. 

Dotace - Olomoucký kraj podpořil v roce 2016 SDH Dzbel částkou  10 000.- Kč. na vybavení jednotky.

Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?
a) Informace z Úřední desky
  
 119
b) Aktuality
  
 122
c) Kontakty na Obecní úřad
  
 122
d) Fotogalerie
  
 110
Obec Dzbel